ชาวต่างชาติ ที่จะขออนุญาต ต่อ work permit ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

Engage The Wisdom Of The Crowd  / Business /  ชาวต่างชาติ ที่จะขออนุญาต ต่อ work permit ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ชาวต่างชาติ ที่จะขออนุญาต ต่อ work permit ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

0 Comments
ต่อ work permit

ใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนที่ทำงานในต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ตาม ต้องมีเอกสารอย่างถูกต้องเท่านั้น ถึงจะเข้ามาทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการทำใบอนุญาตแต่ละครั้ง ก็จะมีอายุแตกต่างกันไป ถ้าหากใบอนุญาตหมดอายุเมื่อไหร่ ต้องทำการ ต่อ work permit ใหม่ทันที เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และจะได้ไม่ผิดกฎหมายด้วย วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูเกี่ยวกับ คุณสมบัติของการชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงาน ว่าการขออนุญาต ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 

ประเภทของใบอนุญาตทำงาน มีกี่แบบ 

มีหลายท่านที่สงสัยว่า ใบอนุญาตทำงานที่ต้องขอนั้น มีแบบใดบ้าง เป็นแบบเดียวกันหรือไม่ ความจริงแล้วใบอนุญาตทำงาน มีความแตกต่างกันพอสมควร ลองมาดูกันว่า ประเภทของใบอนุญาตที่ว่านี้ มีกี่แบบ จะได้เข้าใจตรงกัน 

  1. ใบอนุญาตทำงานแบบ ตท.11 เป็นใบอนุญาตแบบเล่นสีน้ำเงิน จะใช้สำหรับผู้ที่เป็นนักลงทุน แรงงานฝีมือ หรือผู้ชำนาญการ และเป็นแรงงานที่ผ่านการตรวจสอบสัญชาติ 
  1. ใบอนุญาตทำงานแบบ ตท.15 เป็นใบอนุญาตที่เป็นเล่นสีเหลือง ใช้สำหรับแรงงานที่เขามาทำงานแบบไป-กลับ หรือเข้ามาทำงานตามฤดูกาล 
  1. ใบอนุญาตทำงานแบบ ตท.11 ชื่อของใบอนุญาตอันนี้ อาจจะเหมือนกับแบบแรก แต่ว่าเล่นของใบอนุญาตฉบับนี้จะเป็นสีเหลือง จะใช้กับเฉพาะแรงงาน ที่ทำกิจการเกี่ยวกับประมงทางทะเลเท่านั้น 

เพราะฉะนั้นท่านใดที่จะเข้ามาทำงานที่ต่างประเทศ ต้องเลือกทำใบอนุญาตให้ตรงกับลักษณะของงานที่ทำ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง และเมื่อใบอนุญาตที่ทำหมดอายุ ก็ต้องทำการ ต่อ work permit  ทันที ด้วยการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับกรมจัดหางานในประเทศนั้นๆ 

คุณสมบัติของชาวต่างชาติ ที่จะขอใบอนุญาต มีอะไรบ้าง 

  • จะต้องเป็นชาวต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานในอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว ด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง โดยจะต้องไม่เข้ามาในฐานะของนักท่องเที่ยวหรือคนที่เดินทางผ่าน เมื่อได้รับอนุญาตในครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากใบอนุญาตหมดอายุเมื่อไหร่ จะต้องทำการต่อใบอนุญาตทันที เพื่อให้สามารถทำงานในประเทศได้ต่อ 
  • ผู้ที่ขอใบอนุญาตทำงานประเภทไหน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานที่ขออนุญาตประเภทนั้นๆ 
  • จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตปรกติ คือผู้ที่ขอใบอนุญาตทำงาน จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีจิตฟันเฟือน วิกลจริต เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นวัณโรคระยะสุดท้าย ไม่ติดยาเสพติดให้โทษรุนแรง หรือไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง รวมถึงไม่เป็นโรคที่เป็นที่รังเกียจของคนในสังคม 
  • ผู้ที่ขอใบอนุญาต จะต้องไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ เกี่ยวกับการเจข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่จะเข้ารับใบอนุญาต 

สรุปท้ายบท 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประเภทของใบอนุญาต และคุณสมบัติของผู้ที่จะขอใบอนุญาต ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร หากท่านใดที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศ ก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้อง รวมถึงการขอ ต่อ work permit ที่ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถต่ออายุได้ทันทีเวลากับที่กำหนด เพื่อให้สามารถทำงานในประเทศนั้นๆ ได้ไม่ติดขัด เพราะถ้าหากไม่ทำตามขั้นตอน และปล่อยให้ใบอนุญาตหมดอายุเมื่อไหร่ ปัญหาอีกหลายอย่างจะตามมาทันที อาจจะเข้าข่ายการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายด้วย