ชาวต่างชาติ ที่จะขออนุญาต ต่อ work permit ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

0 Comments
ต่อ work permit

ใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนที่ทำงานในต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ตาม ต้องมีเอกสารอย่างถูกต้องเท่านั้น ถึงจะเข้ามาทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการทำใบอนุญาตแต่ละครั้ง ก็จะมีอายุแตกต่างกันไป ถ้าหากใบอนุญาตหมดอายุเมื่อไหร่ ต้องทำการ ต่อ work permit ใหม่ทันที เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และจะได้ไม่ผิดกฎหมายด้วย วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูเกี่ยวกับ คุณสมบัติของการชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงาน ว่าการขออนุญาต ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง  ประเภทของใบอนุญาตทำงาน มีกี่แบบ  มีหลายท่านที่สงสัยว่า ใบอนุญาตทำงานที่ต้องขอนั้น มีแบบใดบ้าง เป็นแบบเดียวกันหรือไม่ ความจริงแล้วใบอนุญาตทำงาน มีความแตกต่างกันพอสมควร ลองมาดูกันว่า ประเภทของใบอนุญาตที่ว่านี้ มีกี่แบบ จะได้เข้าใจตรงกัน  ใบอนุญาตทำงานแบบ ตท.11 เป็นใบอนุญาตแบบเล่นสีน้ำเงิน จะใช้สำหรับผู้ที่เป็นนักลงทุน แรงงานฝีมือ หรือผู้ชำนาญการ และเป็นแรงงานที่ผ่านการตรวจสอบสัญชาติ  ใบอนุญาตทำงานแบบ ตท.15 เป็นใบอนุญาตที่เป็นเล่นสีเหลือง ใช้สำหรับแรงงานที่เขามาทำงานแบบไป-กลับ หรือเข้ามาทำงานตามฤดูกาล  ใบอนุญาตทำงานแบบ ตท.11 ชื่อของใบอนุญาตอันนี้ อาจจะเหมือนกับแบบแรก แต่ว่าเล่นของใบอนุญาตฉบับนี้จะเป็นสีเหลือง จะใช้กับเฉพาะแรงงาน ที่ทำกิจการเกี่ยวกับประมงทางทะเลเท่านั้น  เพราะฉะนั้นท่านใดที่จะเข้ามาทำงานที่ต่างประเทศ ต้องเลือกทำใบอนุญาตให้ตรงกับลักษณะของงานที่ทำ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง […]